โรงเรียนวัดจุกเฌอ (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 3 3 2 5 5 35
ร้อยละ 5.66 % 5.66 % 3.77 % 9.43 % 9.43 % 66.04 %
ระดับประถมศึกษา
147
จำนวน(คน) 3 5 4 5 3 127
ร้อยละ 2.04 % 3.40 % 2.72 % 3.40 % 2.04 % 86.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
66
จำนวน(คน) 2 2 5 6 4 47
ร้อยละ 3.03 % 3.03 % 7.58 % 9.09 % 6.06 % 71.21 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 266 คน
จำนวน(คน) 8 10 11 16 12 209
ร้อยละ 3.01 % 3.76 % 4.14 % 6.02 % 4.51 % 78.57 %

200 : 6 , 8 , 6 , 10 , 8 , 162...3.00 , 4.00 , 3.00 , 5.00 , 4.00 , 81.00 = 38 : 19.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 266 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43%

Powered By www.thaieducation.net