โรงเรียนบ้านแก่นเท่า (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
9
จำนวน(คน) 2 2 1 0 0 4
ร้อยละ 22.22 % 22.22 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 44.44 %
ระดับประถมศึกษา
35
จำนวน(คน) 4 0 6 2 0 23
ร้อยละ 11.43 % 0.00 % 17.14 % 5.71 % 0.00 % 65.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 44 คน
จำนวน(คน) 6 2 7 2 0 27
ร้อยละ 13.64 % 4.55 % 15.91 % 4.55 % 0.00 % 61.36 %

44 : 6 , 2 , 7 , 2 , 0 , 27...13.64 , 4.55 , 15.91 , 4.55 , 0.00 , 61.36 = 17 : 38.64
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 44 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 38.64%

Powered By www.thaieducation.net