โรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี(บ้านทุ่งสนุ่น) (สพป.กำแพงเพชร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชนม์ปกรณ์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 5 2 3 1 0 34
ร้อยละ 11.11 % 4.44 % 6.67 % 2.22 % 0.00 % 75.56 %
ระดับประถมศึกษา
117
จำนวน(คน) 3 3 0 1 0 110
ร้อยละ 2.56 % 2.56 % 0.00 % 0.85 % 0.00 % 94.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 162 คน
จำนวน(คน) 8 5 3 2 0 144
ร้อยละ 4.94 % 3.09 % 1.85 % 1.23 % 0.00 % 88.89 %

162 : 8 , 5 , 3 , 2 , 0 , 144...4.94 , 3.09 , 1.85 , 1.23 , 0.00 , 88.89 = 18 : 11.11
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 162 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11%

Powered By www.thaieducation.net