โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 3 3 5 6 2 0
ร้อยละ 15.79 % 15.79 % 26.32 % 31.58 % 10.53 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
30
จำนวน(คน) 5 6 12 6 1 0
ร้อยละ 16.67 % 20.00 % 40.00 % 20.00 % 3.33 % 0.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 49 คน
จำนวน(คน) 8 9 17 12 3 0
ร้อยละ 16.33 % 18.37 % 34.69 % 24.49 % 6.12 % 0.00 %

49 : 8 , 9 , 17 , 12 , 3 , 0...16.33 , 18.37 , 34.69 , 24.49 , 6.12 , 0.00 = 49 : 100.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 49 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00%

Powered By www.thaieducation.net