โรงเรียนไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 1 0 2 0 1 40
ร้อยละ 2.27 % 0.00 % 4.55 % 0.00 % 2.27 % 90.91 %
ระดับประถมศึกษา
132
จำนวน(คน) 2 1 6 1 0 122
ร้อยละ 1.52 % 0.76 % 4.55 % 0.76 % 0.00 % 92.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
92
จำนวน(คน) 2 4 4 1 0 81
ร้อยละ 2.17 % 4.35 % 4.35 % 1.09 % 0.00 % 88.04 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 268 คน
จำนวน(คน) 5 5 12 2 1 243
ร้อยละ 1.87 % 1.87 % 4.48 % 0.75 % 0.37 % 90.67 %

176 : 3 , 1 , 8 , 1 , 1 , 162...1.70 , 0.57 , 4.55 , 0.57 , 0.57 , 92.05 = 14 : 7.95
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 268 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 9.33%

Powered By www.thaieducation.net