โรงเรียนไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 1 0 0 0 1 41
ร้อยละ 2.33 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 2.33 % 95.35 %
ระดับประถมศึกษา
130
จำนวน(คน) 3 1 0 0 0 126
ร้อยละ 2.31 % 0.77 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 96.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
92
จำนวน(คน) 2 3 5 2 0 80
ร้อยละ 2.17 % 3.26 % 5.43 % 2.17 % 0.00 % 86.96 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 265 คน
จำนวน(คน) 6 4 5 2 1 247
ร้อยละ 2.26 % 1.51 % 1.89 % 0.75 % 0.38 % 93.21 %

173 : 4 , 1 , 0 , 0 , 1 , 167...2.31 , 0.58 , 0.00 , 0.00 , 0.58 , 96.53 = 6 : 3.47
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 265 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 6.79%

Powered By www.thaieducation.net