โรงเรียนบ้านเพชรมงคล (สพป.กำแพงเพชร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชนม์ปกรณ์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 26
ร้อยละ 6.67 % 0.00 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 86.67 %
ระดับประถมศึกษา
126
จำนวน(คน) 12 2 8 0 0 104
ร้อยละ 9.52 % 1.59 % 6.35 % 0.00 % 0.00 % 82.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
73
จำนวน(คน) 7 1 10 0 0 55
ร้อยละ 9.59 % 1.37 % 13.70 % 0.00 % 0.00 % 75.34 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 229 คน
จำนวน(คน) 21 3 20 0 0 185
ร้อยละ 9.17 % 1.31 % 8.73 % 0.00 % 0.00 % 80.79 %

156 : 14 , 2 , 10 , 0 , 0 , 130...8.97 , 1.28 , 6.41 , 0.00 , 0.00 , 83.33 = 26 : 16.67
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 229 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 19.21%

Powered By www.thaieducation.net