โรงเรียนอนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม) (สพป.กำแพงเพชร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชนม์ปกรณ์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 1 0 6 0 0 30
ร้อยละ 2.70 % 0.00 % 16.22 % 0.00 % 0.00 % 81.08 %
ระดับประถมศึกษา
100
จำนวน(คน) 11 1 11 0 0 77
ร้อยละ 11.00 % 1.00 % 11.00 % 0.00 % 0.00 % 77.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 137 คน
จำนวน(คน) 12 1 17 0 0 107
ร้อยละ 8.76 % 0.73 % 12.41 % 0.00 % 0.00 % 78.10 %

137 : 12 , 1 , 17 , 0 , 0 , 107...8.76 , 0.73 , 12.41 , 0.00 , 0.00 , 78.10 = 30 : 21.90
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 137 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 21.90%

Powered By www.thaieducation.net