โรงเรียนบ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม (สพป.กำแพงเพชร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชนม์ปกรณ์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 3 2 0 1 0 11
ร้อยละ 17.65 % 11.76 % 0.00 % 5.88 % 0.00 % 64.71 %
ระดับประถมศึกษา
47
จำนวน(คน) 6 2 6 1 1 31
ร้อยละ 12.77 % 4.26 % 12.77 % 2.13 % 2.13 % 65.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 64 คน
จำนวน(คน) 9 4 6 2 1 42
ร้อยละ 14.06 % 6.25 % 9.38 % 3.13 % 1.56 % 65.63 %

64 : 9 , 4 , 6 , 2 , 1 , 42...14.06 , 6.25 , 9.38 , 3.13 , 1.56 , 65.63 = 22 : 34.38
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 64 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 34.38%

Powered By www.thaieducation.net