โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 2 2 0 1 0 7
ร้อยละ 16.67 % 16.67 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 58.33 %
ระดับประถมศึกษา
37
จำนวน(คน) 5 9 2 5 0 16
ร้อยละ 13.51 % 24.32 % 5.41 % 13.51 % 0.00 % 43.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 49 คน
จำนวน(คน) 7 11 2 6 0 23
ร้อยละ 14.29 % 22.45 % 4.08 % 12.24 % 0.00 % 46.94 %

49 : 7 , 11 , 2 , 6 , 0 , 23...14.29 , 22.45 , 4.08 , 12.24 , 0.00 , 46.94 = 26 : 53.06
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 49 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 53.06%

Powered By www.thaieducation.net