โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สาขาบ้านคลองสมุย (สพป.กำแพงเพชร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชนม์ปกรณ์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 1 0 0 1 0 16
ร้อยละ 5.56 % 0.00 % 0.00 % 5.56 % 0.00 % 88.89 %
ระดับประถมศึกษา
37
จำนวน(คน) 1 3 9 0 0 24
ร้อยละ 2.70 % 8.11 % 24.32 % 0.00 % 0.00 % 64.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 55 คน
จำนวน(คน) 2 3 9 1 0 40
ร้อยละ 3.64 % 5.45 % 16.36 % 1.82 % 0.00 % 72.73 %

55 : 2 , 3 , 9 , 1 , 0 , 40...3.64 , 5.45 , 16.36 , 1.82 , 0.00 , 72.73 = 15 : 27.27
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 55 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27%

Powered By www.thaieducation.net