โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ (สพป.กำแพงเพชร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชนม์ปกรณ์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 0 0 1 1 0 23
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.00 % 4.00 % 0.00 % 92.00 %
ระดับประถมศึกษา
100
จำนวน(คน) 3 2 11 0 0 84
ร้อยละ 3.00 % 2.00 % 11.00 % 0.00 % 0.00 % 84.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 4 1 2 0 0 52
ร้อยละ 6.78 % 1.69 % 3.39 % 0.00 % 0.00 % 88.14 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 184 คน
จำนวน(คน) 7 3 14 1 0 159
ร้อยละ 3.80 % 1.63 % 7.61 % 0.54 % 0.00 % 86.41 %

125 : 3 , 2 , 12 , 1 , 0 , 107...2.40 , 1.60 , 9.60 , 0.80 , 0.00 , 85.60 = 18 : 14.40
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 184 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 13.59%

Powered By www.thaieducation.net