โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปาณิสรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
2
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 0
ร้อยละ 50.00 % 0.00 % 50.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
37
จำนวน(คน) 4 0 8 0 0 25
ร้อยละ 10.81 % 0.00 % 21.62 % 0.00 % 0.00 % 67.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 39 คน
จำนวน(คน) 5 0 9 0 0 25
ร้อยละ 12.82 % 0.00 % 23.08 % 0.00 % 0.00 % 64.10 %

39 : 5 , 0 , 9 , 0 , 0 , 25...12.82 , 0.00 , 23.08 , 0.00 , 0.00 , 64.10 = 14 : 35.90
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 39 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 35.90%

Powered By www.thaieducation.net