โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำตก (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปาณิสรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 9
ร้อยละ 16.67 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
25
จำนวน(คน) 2 1 1 1 0 20
ร้อยละ 8.00 % 4.00 % 4.00 % 4.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 37 คน
จำนวน(คน) 4 1 2 1 0 29
ร้อยละ 10.81 % 2.70 % 5.41 % 2.70 % 0.00 % 78.38 %

37 : 4 , 1 , 2 , 1 , 0 , 29...10.81 , 2.70 , 5.41 , 2.70 , 0.00 , 78.38 = 8 : 21.62
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 37 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 21.62%

Powered By www.thaieducation.net