โรงเรียนบ้านหนองคล้า (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปาณิสรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
10
จำนวน(คน) 2 0 1 1 0 6
ร้อยละ 20.00 % 0.00 % 10.00 % 10.00 % 0.00 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
42
จำนวน(คน) 14 5 5 7 0 11
ร้อยละ 33.33 % 11.90 % 11.90 % 16.67 % 0.00 % 26.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 52 คน
จำนวน(คน) 16 5 6 8 0 17
ร้อยละ 30.77 % 9.62 % 11.54 % 15.38 % 0.00 % 32.69 %

52 : 16 , 5 , 6 , 8 , 0 , 17...30.77 , 9.62 , 11.54 , 15.38 , 0.00 , 32.69 = 35 : 67.31
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 52 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 67.31%

Powered By www.thaieducation.net