โรงเรียนวัดคูยาง (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปาณิสรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
214
จำนวน(คน) 22 10 20 35 20 107
ร้อยละ 10.28 % 4.67 % 9.35 % 16.36 % 9.35 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
1475
จำนวน(คน) 70 15 250 85 135 920
ร้อยละ 4.75 % 1.02 % 16.95 % 5.76 % 9.15 % 62.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1689 คน
จำนวน(คน) 92 25 270 120 155 1027
ร้อยละ 5.45 % 1.48 % 15.99 % 7.10 % 9.18 % 60.81 %

1689 : 92 , 25 , 270 , 120 , 155 , 1027...5.45 , 1.48 , 15.99 , 7.10 , 9.18 , 60.81 = 662 : 39.19
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1689 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 662 คน คิดเป็นร้อยละ 39.19%

Powered By www.thaieducation.net