โรงเรียนสาธิต (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปาณิสรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
122
จำนวน(คน) 13 18 27 4 3 57
ร้อยละ 10.66 % 14.75 % 22.13 % 3.28 % 2.46 % 46.72 %
ระดับประถมศึกษา
361
จำนวน(คน) 16 17 58 15 19 236
ร้อยละ 4.43 % 4.71 % 16.07 % 4.16 % 5.26 % 65.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 483 คน
จำนวน(คน) 29 35 85 19 22 293
ร้อยละ 6.00 % 7.25 % 17.60 % 3.93 % 4.55 % 60.66 %

483 : 29 , 35 , 85 , 19 , 22 , 293...6.00 , 7.25 , 17.60 , 3.93 , 4.55 , 60.66 = 190 : 39.34
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 483 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 190 คน คิดเป็นร้อยละ 39.34%

Powered By www.thaieducation.net