โรงเรียนประชารัฐพัฒนา (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปาณิสรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 0 0 2 0 1 32
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.71 % 0.00 % 2.86 % 91.43 %
ระดับประถมศึกษา
116
จำนวน(คน) 1 1 3 2 3 106
ร้อยละ 0.86 % 0.86 % 2.59 % 1.72 % 2.59 % 91.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 151 คน
จำนวน(คน) 1 1 5 2 4 138
ร้อยละ 0.66 % 0.66 % 3.31 % 1.32 % 2.65 % 91.39 %

151 : 1 , 1 , 5 , 2 , 4 , 138...0.66 , 0.66 , 3.31 , 1.32 , 2.65 , 91.39 = 13 : 8.61
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 151 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 8.61%

Powered By www.thaieducation.net