โรงเรียนอ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์) (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปาณิสรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 28
ร้อยละ 6.06 % 0.00 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 84.85 %
ระดับประถมศึกษา
117
จำนวน(คน) 4 0 5 0 0 108
ร้อยละ 3.42 % 0.00 % 4.27 % 0.00 % 0.00 % 92.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
78
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 75
ร้อยละ 1.28 % 0.00 % 2.56 % 0.00 % 0.00 % 96.15 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 228 คน
จำนวน(คน) 7 0 10 0 0 211
ร้อยละ 3.07 % 0.00 % 4.39 % 0.00 % 0.00 % 92.54 %

150 : 6 , 0 , 8 , 0 , 0 , 136...4.00 , 0.00 , 5.33 , 0.00 , 0.00 , 90.67 = 14 : 9.33
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 228 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 7.46%

Powered By www.thaieducation.net