โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 31
ร้อยละ 6.06 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 93.94 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 5 0 7 0 0 82
ร้อยละ 5.32 % 0.00 % 7.45 % 0.00 % 0.00 % 87.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 127 คน
จำนวน(คน) 7 0 7 0 0 113
ร้อยละ 5.51 % 0.00 % 5.51 % 0.00 % 0.00 % 88.98 %

127 : 7 , 0 , 7 , 0 , 0 , 113...5.51 , 0.00 , 5.51 , 0.00 , 0.00 , 88.98 = 14 : 11.02
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 127 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 11.02%

Powered By www.thaieducation.net