โรงเรียนบ้านกุดแห่ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 16
ร้อยละ 10.53 % 0.00 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 84.21 %
ระดับประถมศึกษา
100
จำนวน(คน) 2 6 5 0 0 87
ร้อยละ 2.00 % 6.00 % 5.00 % 0.00 % 0.00 % 87.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 119 คน
จำนวน(คน) 4 6 6 0 0 103
ร้อยละ 3.36 % 5.04 % 5.04 % 0.00 % 0.00 % 86.55 %

119 : 4 , 6 , 6 , 0 , 0 , 103...3.36 , 5.04 , 5.04 , 0.00 , 0.00 , 86.55 = 16 : 13.45
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 119 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 13.45%

Powered By www.thaieducation.net