โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
58
จำนวน(คน) 4 2 6 0 1 45
ร้อยละ 6.90 % 3.45 % 10.34 % 0.00 % 1.72 % 77.59 %
ระดับประถมศึกษา
131
จำนวน(คน) 5 2 7 1 0 116
ร้อยละ 3.82 % 1.53 % 5.34 % 0.76 % 0.00 % 88.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 0 0 4 1 0 34
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 10.26 % 2.56 % 0.00 % 87.18 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 228 คน
จำนวน(คน) 9 4 17 2 1 195
ร้อยละ 3.95 % 1.75 % 7.46 % 0.88 % 0.44 % 85.53 %

189 : 9 , 4 , 13 , 1 , 1 , 161...4.76 , 2.12 , 6.88 , 0.53 , 0.53 , 85.19 = 28 : 14.81
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 228 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 14.47%

Powered By www.thaieducation.net