โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
58
จำนวน(คน) 3 0 4 0 1 50
ร้อยละ 5.17 % 0.00 % 6.90 % 0.00 % 1.72 % 86.21 %
ระดับประถมศึกษา
117
จำนวน(คน) 6 0 18 1 0 92
ร้อยละ 5.13 % 0.00 % 15.38 % 0.85 % 0.00 % 78.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
45
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 42
ร้อยละ 2.22 % 0.00 % 4.44 % 0.00 % 0.00 % 93.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 220 คน
จำนวน(คน) 10 0 24 1 1 184
ร้อยละ 4.55 % 0.00 % 10.91 % 0.45 % 0.45 % 83.64 %

175 : 9 , 0 , 22 , 1 , 1 , 142...5.14 , 0.00 , 12.57 , 0.57 , 0.57 , 81.14 = 33 : 18.86
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 220 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 16.36%

Powered By www.thaieducation.net