โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
65
จำนวน(คน) 5 4 0 4 1 51
ร้อยละ 7.69 % 6.15 % 0.00 % 6.15 % 1.54 % 78.46 %
ระดับประถมศึกษา
198
จำนวน(คน) 14 10 7 2 7 158
ร้อยละ 7.07 % 5.05 % 3.54 % 1.01 % 3.54 % 79.80 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
85
จำนวน(คน) 7 5 1 3 2 67
ร้อยละ 8.24 % 5.88 % 1.18 % 3.53 % 2.35 % 78.82 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 348 คน
จำนวน(คน) 26 19 8 9 10 276
ร้อยละ 7.47 % 5.46 % 2.30 % 2.59 % 2.87 % 79.31 %

263 : 19 , 14 , 7 , 6 , 8 , 209...7.22 , 5.32 , 2.66 , 2.28 , 3.04 , 79.47 = 54 : 20.53
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 348 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 72 คน คิดเป็นร้อยละ 20.69%

Powered By www.thaieducation.net