โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 3 3 3 1 0 27
ร้อยละ 8.11 % 8.11 % 8.11 % 2.70 % 0.00 % 72.97 %
ระดับประถมศึกษา
79
จำนวน(คน) 6 4 5 1 0 63
ร้อยละ 7.59 % 5.06 % 6.33 % 1.27 % 0.00 % 79.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
50
จำนวน(คน) 7 1 4 1 0 37
ร้อยละ 14.00 % 2.00 % 8.00 % 2.00 % 0.00 % 74.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 166 คน
จำนวน(คน) 16 8 12 3 0 127
ร้อยละ 9.64 % 4.82 % 7.23 % 1.81 % 0.00 % 76.51 %

116 : 9 , 7 , 8 , 2 , 0 , 90...7.76 , 6.03 , 6.90 , 1.72 , 0.00 , 77.59 = 26 : 22.41
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 166 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 23.49%

Powered By www.thaieducation.net