โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 4 2 3 0 0 21
ร้อยละ 13.33 % 6.67 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 70.00 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 12 5 4 6 0 54
ร้อยละ 14.81 % 6.17 % 4.94 % 7.41 % 0.00 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
44
จำนวน(คน) 7 0 1 2 0 34
ร้อยละ 15.91 % 0.00 % 2.27 % 4.55 % 0.00 % 77.27 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 155 คน
จำนวน(คน) 23 7 8 8 0 109
ร้อยละ 14.84 % 4.52 % 5.16 % 5.16 % 0.00 % 70.32 %

111 : 16 , 7 , 7 , 6 , 0 , 75...14.41 , 6.31 , 6.31 , 5.41 , 0.00 , 67.57 = 36 : 32.43
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 155 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 29.68%

Powered By www.thaieducation.net