โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 4 0 2 0 0 25
ร้อยละ 12.90 % 0.00 % 6.45 % 0.00 % 0.00 % 80.65 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 14 6 2 0 0 58
ร้อยละ 17.50 % 7.50 % 2.50 % 0.00 % 0.00 % 72.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 2 1 1 0 0 39
ร้อยละ 4.65 % 2.33 % 2.33 % 0.00 % 0.00 % 90.70 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 154 คน
จำนวน(คน) 20 7 5 0 0 122
ร้อยละ 12.99 % 4.55 % 3.25 % 0.00 % 0.00 % 79.22 %

111 : 18 , 6 , 4 , 0 , 0 , 83...16.22 , 5.41 , 3.60 , 0.00 , 0.00 , 74.77 = 28 : 25.23
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 154 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 20.78%

Powered By www.thaieducation.net