โรงเรียนหนองตุวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 8 1 1 1 0 0
ร้อยละ 72.73 % 9.09 % 9.09 % 9.09 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
52
จำนวน(คน) 4 5 4 2 2 35
ร้อยละ 7.69 % 9.62 % 7.69 % 3.85 % 3.85 % 67.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 63 คน
จำนวน(คน) 12 6 5 3 2 35
ร้อยละ 19.05 % 9.52 % 7.94 % 4.76 % 3.17 % 55.56 %

63 : 12 , 6 , 5 , 3 , 2 , 35...19.05 , 9.52 , 7.94 , 4.76 , 3.17 , 55.56 = 28 : 44.44
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 63 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 44.44%

Powered By www.thaieducation.net