โรงเรียนบ้านดอนสนวน (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 10
ร้อยละ 13.33 % 0.00 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
48
จำนวน(คน) 4 2 1 2 0 39
ร้อยละ 8.33 % 4.17 % 2.08 % 4.17 % 0.00 % 81.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 63 คน
จำนวน(คน) 6 2 4 2 0 49
ร้อยละ 9.52 % 3.17 % 6.35 % 3.17 % 0.00 % 77.78 %

63 : 6 , 2 , 4 , 2 , 0 , 49...9.52 , 3.17 , 6.35 , 3.17 , 0.00 , 77.78 = 14 : 22.22
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 63 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22%

Powered By www.thaieducation.net