โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
9
จำนวน(คน) 4 0 1 0 0 4
ร้อยละ 44.44 % 0.00 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 44.44 %
ระดับประถมศึกษา
35
จำนวน(คน) 9 1 5 1 0 19
ร้อยละ 25.71 % 2.86 % 14.29 % 2.86 % 0.00 % 54.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 44 คน
จำนวน(คน) 13 1 6 1 0 23
ร้อยละ 29.55 % 2.27 % 13.64 % 2.27 % 0.00 % 52.27 %

44 : 13 , 1 , 6 , 1 , 0 , 23...29.55 , 2.27 , 13.64 , 2.27 , 0.00 , 52.27 = 21 : 47.73
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 44 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 47.73%

Powered By www.thaieducation.net