โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง) (สพป.พิษณุโลก เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรประเสริฐ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
1
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 1
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
79
จำนวน(คน) 5 4 6 1 0 63
ร้อยละ 6.33 % 5.06 % 7.59 % 1.27 % 0.00 % 79.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 2 1 6 0 0 37
ร้อยละ 4.35 % 2.17 % 13.04 % 0.00 % 0.00 % 80.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 126 คน
จำนวน(คน) 7 5 12 1 0 101
ร้อยละ 5.56 % 3.97 % 9.52 % 0.79 % 0.00 % 80.16 %

80 : 5 , 4 , 6 , 1 , 0 , 64...6.25 , 5.00 , 7.50 , 1.25 , 0.00 , 80.00 = 16 : 20.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 126 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 19.84%

Powered By www.thaieducation.net