โรงเรียนบ้านสา (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
9
จำนวน(คน) 0 6 3 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 66.67 % 33.33 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
40
จำนวน(คน) 5 7 7 8 6 7
ร้อยละ 12.50 % 17.50 % 17.50 % 20.00 % 15.00 % 17.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 49 คน
จำนวน(คน) 5 13 10 8 6 7
ร้อยละ 10.20 % 26.53 % 20.41 % 16.33 % 12.24 % 14.29 %

49 : 5 , 13 , 10 , 8 , 6 , 7...10.20 , 26.53 , 20.41 , 16.33 , 12.24 , 14.29 = 42 : 85.71
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 49 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71%

Powered By www.thaieducation.net