โรงเรียนบ้านผาตั้ง (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 3 2 1 0 0 23
ร้อยละ 10.34 % 6.90 % 3.45 % 0.00 % 0.00 % 79.31 %
ระดับประถมศึกษา
174
จำนวน(คน) 13 19 13 0 0 129
ร้อยละ 7.47 % 10.92 % 7.47 % 0.00 % 0.00 % 74.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 203 คน
จำนวน(คน) 16 21 14 0 0 152
ร้อยละ 7.88 % 10.34 % 6.90 % 0.00 % 0.00 % 74.88 %

203 : 16 , 21 , 14 , 0 , 0 , 152...7.88 , 10.34 , 6.90 , 0.00 , 0.00 , 74.88 = 51 : 25.12
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 203 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 25.12%

Powered By www.thaieducation.net