โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่าสาขาบ้านห้วยกอก (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
9
จำนวน(คน) 2 0 0 1 0 6
ร้อยละ 22.22 % 0.00 % 0.00 % 11.11 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
5
จำนวน(คน) 2 1 0 2 0 0
ร้อยละ 40.00 % 20.00 % 0.00 % 40.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 14 คน
จำนวน(คน) 4 1 0 3 0 6
ร้อยละ 28.57 % 7.14 % 0.00 % 21.43 % 0.00 % 42.86 %

14 : 4 , 1 , 0 , 3 , 0 , 6...28.57 , 7.14 , 0.00 , 21.43 , 0.00 , 42.86 = 8 : 57.14
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 14 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14%

Powered By www.thaieducation.net