โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 3 0 0 0 0 12
ร้อยละ 20.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
51
จำนวน(คน) 3 2 5 2 6 33
ร้อยละ 5.88 % 3.92 % 9.80 % 3.92 % 11.76 % 64.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
22
จำนวน(คน) 1 1 0 1 2 17
ร้อยละ 4.55 % 4.55 % 0.00 % 4.55 % 9.09 % 77.27 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 88 คน
จำนวน(คน) 7 3 5 3 8 62
ร้อยละ 7.95 % 3.41 % 5.68 % 3.41 % 9.09 % 70.45 %

66 : 6 , 2 , 5 , 2 , 6 , 45...9.09 , 3.03 , 7.58 , 3.03 , 9.09 , 68.18 = 21 : 31.82
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 88 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 29.55%

Powered By www.thaieducation.net