โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 5 0 2 1 0 39
ร้อยละ 10.64 % 0.00 % 4.26 % 2.13 % 0.00 % 82.98 %
ระดับประถมศึกษา
191
จำนวน(คน) 9 1 18 1 0 162
ร้อยละ 4.71 % 0.52 % 9.42 % 0.52 % 0.00 % 84.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
28
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 27
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.57 % 0.00 % 0.00 % 96.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 266 คน
จำนวน(คน) 14 1 21 2 0 228
ร้อยละ 5.26 % 0.38 % 7.89 % 0.75 % 0.00 % 85.71 %

238 : 14 , 1 , 20 , 2 , 0 , 201...5.88 , 0.42 , 8.40 , 0.84 , 0.00 , 84.45 = 37 : 15.55
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 266 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29%

Powered By www.thaieducation.net