โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
191
จำนวน(คน) 25 14 8 9 20 115
ร้อยละ 13.09 % 7.33 % 4.19 % 4.71 % 10.47 % 60.21 %
ระดับประถมศึกษา
753
จำนวน(คน) 55 75 55 22 47 499
ร้อยละ 7.30 % 9.96 % 7.30 % 2.92 % 6.24 % 66.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 944 คน
จำนวน(คน) 80 89 63 31 67 614
ร้อยละ 8.47 % 9.43 % 6.67 % 3.28 % 7.10 % 65.04 %

944 : 80 , 89 , 63 , 31 , 67 , 614...8.47 , 9.43 , 6.67 , 3.28 , 7.10 , 65.04 = 330 : 34.96
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 944 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 330 คน คิดเป็นร้อยละ 34.96%

Powered By www.thaieducation.net