โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
188
จำนวน(คน) 28 16 7 10 19 108
ร้อยละ 14.89 % 8.51 % 3.72 % 5.32 % 10.11 % 57.45 %
ระดับประถมศึกษา
756
จำนวน(คน) 62 78 53 25 50 488
ร้อยละ 8.20 % 10.32 % 7.01 % 3.31 % 6.61 % 64.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 944 คน
จำนวน(คน) 90 94 60 35 69 596
ร้อยละ 9.53 % 9.96 % 6.36 % 3.71 % 7.31 % 63.14 %

944 : 90 , 94 , 60 , 35 , 69 , 596...9.53 , 9.96 , 6.36 , 3.71 , 7.31 , 63.14 = 348 : 36.86
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 944 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 348 คน คิดเป็นร้อยละ 36.86%

Powered By www.thaieducation.net