โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 5 2 1 2 2 28
ร้อยละ 12.50 % 5.00 % 2.50 % 5.00 % 5.00 % 70.00 %
ระดับประถมศึกษา
241
จำนวน(คน) 23 27 12 10 41 128
ร้อยละ 9.54 % 11.20 % 4.98 % 4.15 % 17.01 % 53.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 281 คน
จำนวน(คน) 28 29 13 12 43 156
ร้อยละ 9.96 % 10.32 % 4.63 % 4.27 % 15.30 % 55.52 %

281 : 28 , 29 , 13 , 12 , 43 , 156...9.96 , 10.32 , 4.63 , 4.27 , 15.30 , 55.52 = 125 : 44.48
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 281 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 125 คน คิดเป็นร้อยละ 44.48%

Powered By www.thaieducation.net