โรงเรียนบ้านยางขาม (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 0 2 2 0 0 25
ร้อยละ 0.00 % 6.90 % 6.90 % 0.00 % 0.00 % 86.21 %
ระดับประถมศึกษา
120
จำนวน(คน) 3 4 21 0 0 92
ร้อยละ 2.50 % 3.33 % 17.50 % 0.00 % 0.00 % 76.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 4 0 3 0 0 27
ร้อยละ 11.76 % 0.00 % 8.82 % 0.00 % 0.00 % 79.41 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 183 คน
จำนวน(คน) 7 6 26 0 0 144
ร้อยละ 3.83 % 3.28 % 14.21 % 0.00 % 0.00 % 78.69 %

149 : 3 , 6 , 23 , 0 , 0 , 117...2.01 , 4.03 , 15.44 , 0.00 , 0.00 , 78.52 = 32 : 21.48
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 183 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 21.31%

Powered By www.thaieducation.net