โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 1 2 7 1 2 39
ร้อยละ 1.92 % 3.85 % 13.46 % 1.92 % 3.85 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
179
จำนวน(คน) 5 10 21 5 14 124
ร้อยละ 2.79 % 5.59 % 11.73 % 2.79 % 7.82 % 69.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
82
จำนวน(คน) 1 1 12 1 3 64
ร้อยละ 1.22 % 1.22 % 14.63 % 1.22 % 3.66 % 78.05 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 313 คน
จำนวน(คน) 7 13 40 7 19 227
ร้อยละ 2.24 % 4.15 % 12.78 % 2.24 % 6.07 % 72.52 %

231 : 6 , 12 , 28 , 6 , 16 , 163...2.60 , 5.19 , 12.12 , 2.60 , 6.93 , 70.56 = 68 : 29.44
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 313 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 86 คน คิดเป็นร้อยละ 27.48%

Powered By www.thaieducation.net