โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง (สพป.น่าน เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มยุราพร (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 4 22 10 1 9 10
ร้อยละ 7.14 % 39.29 % 17.86 % 1.79 % 16.07 % 17.86 %
ระดับประถมศึกษา
149
จำนวน(คน) 3 31 25 5 14 71
ร้อยละ 2.01 % 20.81 % 16.78 % 3.36 % 9.40 % 47.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 205 คน
จำนวน(คน) 7 53 35 6 23 81
ร้อยละ 3.41 % 25.85 % 17.07 % 2.93 % 11.22 % 39.51 %

205 : 7 , 53 , 35 , 6 , 23 , 81...3.41 , 25.85 , 17.07 , 2.93 , 11.22 , 39.51 = 124 : 60.49
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 205 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 124 คน คิดเป็นร้อยละ 60.49%

Powered By www.thaieducation.net