โรงเรียนบ้านทุ่ง (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
7
จำนวน(คน) 0 1 0 0 1 5
ร้อยละ 0.00 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 14.29 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
24
จำนวน(คน) 7 3 2 6 0 6
ร้อยละ 29.17 % 12.50 % 8.33 % 25.00 % 0.00 % 25.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 31 คน
จำนวน(คน) 7 4 2 6 1 11
ร้อยละ 22.58 % 12.90 % 6.45 % 19.35 % 3.23 % 35.48 %

31 : 7 , 4 , 2 , 6 , 1 , 11...22.58 , 12.90 , 6.45 , 19.35 , 3.23 , 35.48 = 20 : 64.52
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 31 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 64.52%

Powered By www.thaieducation.net