โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 3 0 0 0 0 25
ร้อยละ 10.71 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 89.29 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 6 2 13 0 2 75
ร้อยละ 6.12 % 2.04 % 13.27 % 0.00 % 2.04 % 76.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 126 คน
จำนวน(คน) 9 2 13 0 2 100
ร้อยละ 7.14 % 1.59 % 10.32 % 0.00 % 1.59 % 79.37 %

126 : 9 , 2 , 13 , 0 , 2 , 100...7.14 , 1.59 , 10.32 , 0.00 , 1.59 , 79.37 = 26 : 20.63
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 126 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 20.63%

Powered By www.thaieducation.net