โรงเรียนแจ้คอนวิทยา (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 24
ร้อยละ 7.69 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 92.31 %
ระดับประถมศึกษา
109
จำนวน(คน) 3 2 2 0 0 102
ร้อยละ 2.75 % 1.83 % 1.83 % 0.00 % 0.00 % 93.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
57
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 53
ร้อยละ 3.51 % 0.00 % 3.51 % 0.00 % 0.00 % 92.98 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 192 คน
จำนวน(คน) 7 2 4 0 0 179
ร้อยละ 3.65 % 1.04 % 2.08 % 0.00 % 0.00 % 93.23 %

135 : 5 , 2 , 2 , 0 , 0 , 126...3.70 , 1.48 , 1.48 , 0.00 , 0.00 , 93.33 = 9 : 6.67
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 192 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 6.77%

Powered By www.thaieducation.net