โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 4 0 3 0 0 28
ร้อยละ 11.43 % 0.00 % 8.57 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
119
จำนวน(คน) 21 0 12 0 0 86
ร้อยละ 17.65 % 0.00 % 10.08 % 0.00 % 0.00 % 72.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 3 0 2 1 0 37
ร้อยละ 6.98 % 0.00 % 4.65 % 2.33 % 0.00 % 86.05 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 197 คน
จำนวน(คน) 28 0 17 1 0 151
ร้อยละ 14.21 % 0.00 % 8.63 % 0.51 % 0.00 % 76.65 %

154 : 25 , 0 , 15 , 0 , 0 , 114...16.23 , 0.00 , 9.74 , 0.00 , 0.00 , 74.03 = 40 : 25.97
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 197 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 23.35%

Powered By www.thaieducation.net