โรงเรียนบ้านศรีอรุณ (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
9
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 7
ร้อยละ 22.22 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
25
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 22
ร้อยละ 4.00 % 0.00 % 8.00 % 0.00 % 0.00 % 88.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 34 คน
จำนวน(คน) 3 0 2 0 0 29
ร้อยละ 8.82 % 0.00 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 85.29 %

34 : 3 , 0 , 2 , 0 , 0 , 29...8.82 , 0.00 , 5.88 , 0.00 , 0.00 , 85.29 = 5 : 14.71
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 34 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 14.71%

Powered By www.thaieducation.net