โรงเรียนบ้านโสกกาวดาวเรือง (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 2 0 0 1 0 19
ร้อยละ 9.09 % 0.00 % 0.00 % 4.55 % 0.00 % 86.36 %
ระดับประถมศึกษา
77
จำนวน(คน) 2 1 2 1 0 71
ร้อยละ 2.60 % 1.30 % 2.60 % 1.30 % 0.00 % 92.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 99 คน
จำนวน(คน) 4 1 2 2 0 90
ร้อยละ 4.04 % 1.01 % 2.02 % 2.02 % 0.00 % 90.91 %

99 : 4 , 1 , 2 , 2 , 0 , 90...4.04 , 1.01 , 2.02 , 2.02 , 0.00 , 90.91 = 9 : 9.09
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 99 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09%

Powered By www.thaieducation.net