โรงเรียนบ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ) (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 3 2 1 1 0 7
ร้อยละ 21.43 % 14.29 % 7.14 % 7.14 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
37
จำนวน(คน) 5 3 4 1 0 24
ร้อยละ 13.51 % 8.11 % 10.81 % 2.70 % 0.00 % 64.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 51 คน
จำนวน(คน) 8 5 5 2 0 31
ร้อยละ 15.69 % 9.80 % 9.80 % 3.92 % 0.00 % 60.78 %

51 : 8 , 5 , 5 , 2 , 0 , 31...15.69 , 9.80 , 9.80 , 3.92 , 0.00 , 60.78 = 20 : 39.22
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 51 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 39.22%

Powered By www.thaieducation.net