โรงเรียนบ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร) (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 4 7 0 4 0 9
ร้อยละ 16.67 % 29.17 % 0.00 % 16.67 % 0.00 % 37.50 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 7 14 0 7 0 53
ร้อยละ 8.64 % 17.28 % 0.00 % 8.64 % 0.00 % 65.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 105 คน
จำนวน(คน) 11 21 0 11 0 62
ร้อยละ 10.48 % 20.00 % 0.00 % 10.48 % 0.00 % 59.05 %

105 : 11 , 21 , 0 , 11 , 0 , 62...10.48 , 20.00 , 0.00 , 10.48 , 0.00 , 59.05 = 43 : 40.95
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 105 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 40.95%

Powered By www.thaieducation.net